Punkty
Opublikowane ID Kategorie Szkoła Dyscyplina COM_WSZS_PUNKTY_PLEC Punkty Opis
1 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 10 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_1 8.0
3 IGRZYSKA DZIECI ZS-P Słupsk Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_1 7.0
4 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 2 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_1 6.0
5 IGRZYSKA DZIECI I STO SŁupsk Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_1 5.0
6 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 8 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_1 4.0
7 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 6 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_1 3.0
8 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 1 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_1 2.0
9 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 4 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_1 1.0
10 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 7 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_1 1.0
11 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 9 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_1 1.0
12 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 3 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_2 15.0
13 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 4 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_2 8.0
14 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 10 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_2 7.0
16 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 2 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_2 6.0
17 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 8 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_2 5.0
18 IGRZYSKA DZIECI ZS-P Słupsk Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_1 4.0
19 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 6 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_2 3.0
20 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 1 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_2 2.0
21 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 7 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_2 1.0
22 IGRZYSKA DZIECI Słupsk 9 Sztafetowe biegi przełajowe COM_WSZS_PUNKTY_PLEC_OPTION_2 1.0