Aktualności

Szkolny Związek Sportowy zaprasza do wzięcia udziału w KONURSIE!

WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W GDAŃSKU zaprasza wszystkich uczniów województwa pomorskiego na TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH W WERSJI HYBRYDOWEJ.

Impreza jest organizowana wspólnie z AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Gdańsk

W związku z Decyzjami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy o konieczności zawieszenia od 13 marca do 28 marca 2021 roku realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w województwie pomorskim.

Oficjalna informacja została opublikowana na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl