Dotyczy uczestnictwa ucznia ur. 2007 w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

Decyzją Zarządu WSZS w Gdańsku z dnia 07.10.2019, wprowadzamy możliwość zapisywania do zawodów w Systemie SRS-u na poziomie Igrzysk Młodzieży Szkolnej ucznia małej szkoły, klasy VII rocznika 2007 w roku szkolnym 2019/2020.

Zasady wprowadzania ucznia młodszego, rocznika 2007 do IMS:

1. Zainteresowani nauczyciele „małych szkół” wysyłają prośbę do WSZS w Gdańsku z podpisem dyrektora szkoły, o pozwolenie przypisania ucznia /uczniów klasy VII rocznika 2007 do konta w systemie Igrzysk Młodzieży Szkolnej z rocznikiem 2006 (w SRS nie możemy inaczej ustawić)

2. W piśmie wymieniają uczniów, których dotyczyć będzie zmiana grupy rozgrywkowej, z wpisanym poprawnym rocznikiem.

3. Szkoła otrzyma niezwłocznie odpowiedź. W przypadku pozytywnej, może zapisać ucznia w SRS. Biuro zapisuje ucznia do swojego rejestru.

4. Uczeń przypisany zostaje do starszej grupy wiekowej z rocznikiem 2006 na cały rok szkolny 2019/2020 i nie może startować w Igrzyskach Dzieci

5. W przypadku zmiany kategorii  uczestnika w trakcie roku szkolnego, karą za złamanie procedur będzie dyskwalifikacja szkoły z klasyfikacji punktowej szkół.

6. W rubryce UWAGI w SRS nauczyciel obowiązkowo wpisuje treść:.  „Uczeń klasy VII, urodzony w 2007. Zmiana rocznika w SRS za zgodą Biura WSZS w Gdańsku”.

                                                                                                                                       

 

   Za Zarząd   
Zbigniew Gajewski