Biuletyn Zarządu WSZS

W związku z Uchwałą Zarządu WSZS w Gdańsku nr 3/2022 dotyczącej opłaty startowej dla szkół uczestniczących we Współzawodnictwie Sportowym Szkół w województwie pomorskim

Gdańsk  29.04.2021

Uchwała Nr 1/ 2021

Dotycząca zmiany zasad klasyfikacji Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2020/2021

                                                                                                       UCHWAŁA                                                                                                        

ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W GDAŃSKU

Gdańsk  dnia 20.10.2020

w sprawie organizacji XVII Zjazdu Delegatów WSZS w Gdańsku

Dotyczy uczestnictwa ucznia ur. 2008 w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

Informacje z Zebrania Zarządu WSZS w Gdańsku z dnia 20.05.2020

WSZS w Gdańsku po konsultacjach z Kolegium Sędziowskim z POZKOSZ.