Program Szkolny Klub Sportowy finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz wspierany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego