Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku informuje, że nastąpiło rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację w 2019 roku Programu Szkolny Klub Sportowy.

WSZS w Gdańsku będzie realizowało Pogram SKS 2019 razem z Wami jako OPERATOR WOJEWÓDZKI PROGRAMU, zaś operatorem krajowym nadal będzie Instytut Sportu w Warszawie. 

Jesteśmy dumni, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Program SKS 2019 naszemu związkowi.
A teraz czas START PROGRAMU SKS 2019.
Ruszamy od 16.01.2019r.
Nauczyciele, którzy mają już zorganizowane grupy, mogą rozliczać Program SKS od tej daty. Umowy zlecenia i Porozumienie ze szkołami będziemy zawierać od 16.01.2019r. do 15.12.2019r.

Listę szkół z ilością przyznanych grup oraz wszystkie nowe dokumenty zatrudnienia i zgody rodziców oraz informacje dostępne będą na stronie www.wszs.pomorze.pl w zakładce SKS.

Dziennik SKS będzie dostępny wraz z wszystkimi potrzebnymi instrukcjami od poniedziałku tj. 21.01.2019r.