09.09.2019  Gdańsk

Powiatowi Organizatorzy Sportu Szkolnego,

Informuję, ze Zebranie powiatowców dotyczące organizacji imprez sportowych wg Kalendarza WSZS w Gdańsku odbędzie się w

dniu 09.09.2019 o godzinie 12.00 w Biurze WSZS w Gdańsku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, liczymy na niezawodne przybycie.

 

Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku

Zbigniew Gajewski