Instrukcja oraz inne ważne dokumenty ( Kalendarz, terminarz, dokumenty rozliczeniowe) znajdują się w folderze DOKUMENTY DLA NAUCZYCIELI na koncie każdej szkoły.

Wyciąg z instrukcji obsługi srs.szs.pl dla szkół/ nauczycieli: Zgody
Nauczyciel lub osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych ma dwie możliwości zamieszczenia
zgód: [ZR] rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach, [ZW] zgody na wizerunek ucznia,
[KL] klauzuli informacyjnej rodziców/opiekunów prawnych:
- lub kliknąć na czerwone banerki [ZR], [ZW], [KL]. Wtedy zgody danego ucznia musi posiadać szkoła w swojej dokumentacji.
- wysłać informację do rodziców/opiekunów prawnych (niebieski banerek)

Bez zgody nie będzie można dopisać uczestnika do konkretnych zawodów.
· klikamy na czerwone banerki ZR, ZW, KL Wtedy zgody danego ucznia musi posiadać szkoła w
swojej dokumentacji.

· albo klikamy na niebieski baner wyślij zgody