"Kształtowanie motoryki młodego zawodnika po przerwie w szkoleniu sportowym"

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, instruktorów i trenerów do wzięcia udziału w szkoleniu 

"Kształtowanie motoryki młodego zawodnika po przerwie w szkoleniu sportowym"

Odbędzie się
8.06.2020 r. (poniedziałek) 20.00-22.00

ADRESAT
Instruktorzy oraz trenerzy, prowadzący treningi grup młodzieżowych w klubach sportowych oraz w ramach różnych programów sportowych.
CEL
Doskonalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia zajęć kształtujących zdolności motoryczne młodego sportowca
TEMATYKA
1. Podstawowe wskazania w planowaniu treningu sportowego
2. Grupy środków treningowych stosowane w kształtowaniu motoryki młodzieży po okresie przerwy w szkoleniu sportowym
3. Trening zdolności motorycznych - o czym należy pamiętać
4. Przykłady rozwiązań praktycznych treningu motoryki młodych zawodników.

KOSZT  79 zł
Ilość miejsc ograniczona.

 WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU