Szanowni Państwo,

Startujemy z nowym projektem – Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO!

Konkurs zakłada wsparcie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

Program jest skierowany do organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń oraz fundacji, które są zarejestrowane na terenie Polski.

Konkurs realizowany będzie w terminie od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., lub do wyczerpania puli środków przeznaczona na jego realizację. W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku, termin składania aplikacji o dofinansowanie w ramach Konkursu, upływa z dniem 31 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Panią Hanną Bator pod numerem telefonu 572 900 360.

Pozdrawiamy,

Zespół Fundacji LOTTO

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa

tel. 22 618 66 77,

www.fundacjalotto.pl

facebook.com/FundacjaLOTTO