Drodzy nauczyciele, 
zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Sportu, istnieje możliwość założenia nowych grup od września w Programie Szkolny Klub Sportowy.
Nowe grupy funkcjonować będą od września do grudnia i umowy podpisywane będą na 28h.

Nadal jednak istnieją ograniczenia: jeden nauczyciel może posiadać maksymalnie dwie grupy w Programie SKS. 
Limit na szkołę to 2 grupy dla szkół poniżej 300 uczniów, oraz 3 grupy dla szkół powyżej 300 uczniów.

Chyba że kolejne wytyczne Ministerstwa Sportu zmienią dotychczasowe ustalenia.

Zmiany dotyczące zatrudnienia nauczycieli w Programie SKS 2020 zgłaszać do: 
Urszula Górska tel. 601 348 843.

 

LINK DO REJESTRACJI NOWYCH GRUP OD WRZEŚNIA 2020