Aktualności

Zapraszamy nauczycieli na certyfikowane szkolenie online dotyczące 
wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia zajęć z lekkoatletyki.

Więcej informacji: Lekkoatletyka- PIERWSZY KROK