Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, w dniu 05.10.2020r. podpisał umowę partnerską o współpracy z Pomorskim Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych.

Współpraca będzie polegała głównie na wspólnej organizacji imprez sportowych, nie objętych Kalendarzem Imprez Sportowych WSZS,

wymianie doświadczeń oraz wzajemnej współpracy w działaniach na rzecz sportu dzieci i młodzieży.