W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Programem SKS na rok 2021 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy informuje, że nie wszystkie zgłoszone grupy do realizacji Programu będą mogły kontynuować zajęcia lub powstać jako nowe. Czyli, nie będziemy w stanie przydzielić szkołom tylu grup, na ile zgłosili zapotrzebowanie. Postaramy się, aby w każdej szkole zgłoszonej do dnia 15 grudnia 2020 roku, przydzielona została minimum 1 grupa lub 2, w zależności od ilości uczniów w danej szkole.

Przypominamy, że środki na realizację Programu SKS są w takiej samej wysokości, jak w roku 2020. Ale wzrosła stawka godzinowa dla nauczyciela do 60 zł brutto od roku 2021, więc automatycznie możemy w województwie pomorskim utworzyć o ponad 300 grup mniej.

Lista przyjętych szkół z przyznaną ilością grup będzie opublikowana na naszej stronie internetowej www. wszs.pomorze.pl , po ogłoszeniu wyników konkursu przez Ministerstwo Kultury , Dziedzictwa Narodowego i Sportu, najpóźniej do 22.01.2021r. Do szkół, które zostaną zakwalifikowane do Programu SKS w roku 2021 wyślemy dokumentację i potrzebne informacje.

 

Wiceprzewodniczący WSZS w Gdańsku

Zbigniew Gajewski