PROGRAM SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2021

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku alarmuje,                                                                    

że w dobie pandemii Covid-19, zdalnej nauki uczniów przy komputerach, podczas zwiększającej się otyłości dzieci i młodzieży, pogłębiających się wadach postawy, kiedy zmieniają się nawyki uczniów,  zanika aktywność sportowa, musimy w województwie pomorskim rozwiązać ok. 500 grup ćwiczebnych uczestniczących w latach 2017-2020 w ogólnopolskim Programie Szkolny Klub Sportowy. Zapotrzebowanie szkół naszego województwa jest na poziomie minimum 1000 grup ćwiczebnych. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu drastycznie, o ponad 51%, obniżyło środki na bezpłatne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w województwie pomorskim na rok 2021, przyznane wstępnie w listopadzie 2020r. na podstawie kryterium populacji uczniów wszystkich województw.  Dyrektorzy szkół i nauczyciele są rozgoryczeni, że dostęp do często jedynych zajęć sportowych pozalekcyjnych w szkole, znacznie się ograniczył dla potrzebujących aktywnego ruchu uczniów. Stoją oni przed dylematem, które grupy ćwiczebne zachować, które rozwiązać. Jak uczniom powiedzieć, że nie mogą już przychodzić na sportowe zajęcia SKS. Większość grup Programu SKS została utworzona na początku roku szkolnego 2020/2021. Dla naszego województwa, Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego i Sportu  przyznało tak mało środków, że starczyło tylko dla 450 szkół na 1 grupę ćwiczebną, niezależnie od ilości uczniów w szkole.   Przez 4 lata WSZS w Gdańsku budował społeczność #SKSiaków. Program działa w całej Polsce, a  województwie pomorskim  uczestniczy w nim 120 gmin w 20 powiatach. Ideą Programu SKS była aktywizacja sportowa uczniów, tworzenie jak największej ilości grup ćwiczebnych, dostępność każdego ucznia do zajęć sportowo-rekreacyjnych. I teraz, kiedy te, już zorganizowane zajęcia sportowe są najbardziej dla dzieci i młodzieży potrzebne, stajemy przed moralnym dylematem ograniczenia ich działania lub  rozwiązania.

Apelujemy do wszystkich, którym leży na sercu dobro i zdrowie naszych uczniów o działania i próby dotarcia do władz odpowiedzialnych za edukację i sport dzieci i młodzieży, o wsparcie naszych działań, w celu pozyskania środków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów województwa pomorskiego. Zdajemy sobie sprawę, że w czasie epidemii we wszystkich działach gospodarki jest ciężko, ale wiemy że zdrowie psychiczne i aktywność fizyczna uczniów jest teraz priorytetem. Sytuacja ta znalazła swoje odzwierciedlenia w jednym z ostatnich wystąpień Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, który w swym wystąpieniu w dniu 04.02.2021 wyraźnie podkreślił potrzebę zwiększenia ilości dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej po powrocie z nauki zdalnej w domu do szkół.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, Operator Wojewódzki Programu Szkolny Klub Sportowy nie może być obojętny na tak trudną sytuację w dostępie uczniów do zajęć sportowych i prosi o działania, które przywrócą normalny dostęp dzieci i młodzieży do zajęć sportowych. Tym bardziej, że uczniowie w innych województwach, mają podobny dostęp do Programu SKS, jak w latach poprzednich. A stało się tak z powodu bardzo nierównego podziałowi środków na Program SKS w województwach. Dla województwa pomorskiego w Programie SKS przeznaczono kwotę 5,81 zł na jednego ucznia ( w pozostałych województwach przypada od 7,18 do 14,30 zł).