W związku z ograniczeniami w realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w miesiącach styczeń – luty 2021 wynikającymi z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zmieniły zasady organizacji zajęć sportowych, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Operator Krajowy Programu zwraca uwagę na następujące kwestie dotyczące rozliczenia zajęć:

 

 1. Od dnia 1 stycznia do dnia 11 lutego obowiązywał zakaz organizowania zajęć sportowych poza przypadkami ściśle określonymi w w/w Rozporządzeniu Rady Ministrów, tzn. działalność sportowa polegająca na organizacji współzawodnictwa, zajęć, wydarzeń i imprez sportowych była dopuszczalna w przypadku, gdy dotyczyła zawodników pobierających z tego tytułu wynagrodzenie lub stypendium, o którym mowa w ustawie o sporcie, lub będących członkami kadry narodowej, lub uczestniczących w rozgrywkach ligi zawodowej, ewentualnie – w stosunku do dzieci i młodzieży – jeżeli są organizowane przez odpowiedni polski związek sportowy.

Zajęcia Programu Szkolny Klub Sportowy nie mieściły się w żadnej z powyższych kategorii, więc za ten okres zajęcia SKS nie powinny być rozliczane.

 

 1. Od dnia 12 lutego do dnia 28 lutego 2021 r. rozszerzona została możliwość prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w zakresie:
 • - otwarcia obiektów sportowych na powietrzu(m.in. orliki, lodowiska itp.) – z wyłączeniem obiektów „pod balonem",
 • - otwarcia kortów tenisowych na otwartym powietrzu, jak i krytych, przy czym na jednym korcie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób,
 • - otwarcia basenów,
 • - otwarcia stoków narciarskich.

 

Zmiany te umożliwiły korzystanie z basenów, kortów tenisowych oraz obiektów sportowych na  otwartym powietrzu również w ramach zajęć sportowych dla osób amatorsko uprawiających sport, co oznacza, że w takim i tylko takim trybie mogą być realizowane zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy.

 

W związku z powyższym tylko zajęcia, które w elektronicznym dzienniku SKS zostaną opisane, jako prowadzone na obiektach otwartych, basenach lub kortach tenisowych mogą zostać rozliczone.

Operator Krajowy przypomina również o wymogach sanitarnych dla podmiotów uprawnionych do udostępnienia obiektu, organizatorów zajęć sportowych oraz osób w nich uczestniczących. Zgodnie z tymi wymogami organizator zajęć sportowych:

 1. a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych i korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
 2. b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 3. c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 4. d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 5. e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

Przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

Niestety, stanowisko odnośnie prowadzenia zajęć SKS dla wszystkich grup wiekowych musi być zgodne z Decyzją Rozporządzenia Rady Ministrów. Oznacza to, że zajęć SKS nie mogliśmy prowadzić do 11.02.2021r., pomimo, że Program SKS 2021 ruszył. Od 12.02.2021 mogą ćwiczyć tylko te grupy, które mogą odbywać zajęcia na świeżym powietrzu i na pływalni. Pozostali czekają na zmianę restrykcji dotyczących sportu.