Klasyfikacja Aktywności Szkół Województwa Pomorskiego 2020/2021 została zamknięta i zawiera wszystkie sklasyfikowane aktywności w tym roku szkolnym.

Wg Uchwały Nr 1/ 2021 Zarządu WSZS w Gdańsku dotyczącej zmian zasad Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2020/2021

"W roku szkolnym 2020/2021 z powodu pandemii odwołuje się klasyfikację Współzawodnictwa Sportowego Szkół prowadzoną na dotychczasowych zasadach, punktującą zawody szkolne. Za rok szkolny 2020/2021 wprowadza się klasyfikację aktywności szkół w konkursach i akcjach online organizowanych przez WSZS w Gdańsku połączoną z klasyfikacją z odbytych zawodów szkolnych na innych zasadach ."

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku dziękuje szkołom, które skorzystały z wielu naszych akcji i aktywności sportowych online w roku szkolnym 2020/2021. Dziękujemy również powiatowym i gminnym organizatorom sportu szkolnego za pomoc w dystrybucji komunikatów i materiałów z działań online, a szczególnie za sprawne przeprowadzenie eliminacji gminnych i powiatowych imprez sportowych, które odbyły się w czerwcu 2021r.