Informujemy, że Klasyfikacja szkół za rok szkolny 2021/2022 została zakończona.

Gratulujemy najlepszym szkołom w województwie pomorskim! Dziękujemy wszystkim szkołom uczestniczącym w rywalizacji Współzawodnictwa Sportowego Szkół Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku za godne reprezentowanie Waszych społeczności lokalnych.

Gratulujemy finalistom ogólnopolskim za godne i skuteczne, poparte wysokimi lokatami, reprezentowanie województwa pomorskiego w roku 2022.