Program Młodzieżowy Organizator Sportu 2022

              

Pani Magdalena Kubicz jest dumna ze swojej grupy MOS. Młodzież, która zdobyła uprawnienia MOS będzie pomagała w organizacji życia sportowego szkoły. Liceum Columbus w Gdańsku jest jedną z 31 grup MOS, które przeszły szkolenia w województwie pomorskim w roku 2022.

Wojewódzki Szkolny Związek w Gdańsku gratuluje wszystkim absolwentom, którzy przeszli szkolenie i zdali egzaminy w swoich szkołach. A jest ich dość liczna grupa, bo 432 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie pomorskim. Dziękujemy wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego, którzy brali udział w Programie!