II edycja Programu OK.RUCH, głównie dla dziewcząt szkól ponadpodstawowych od września 2023r

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ:

Dla województwa pomorskiego przewidziano do realizacji tylko 14 grup.

Strona do rejestracji wniosków, Dziennik OK.RUCH  https://okruch.szs.pl/

Zajęcia będą uzupełnieniem obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole i będą ukierunkowane na rozwijanie podstawowych cech motorycznych.

Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, aby zachęcić do uczestnictwa jak najwięcej dziewcząt, które mają problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała oraz chcą poprawić swoją sprawność fizyczną.

Będą się one odbywać na różnych obiektach sportowych, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami.

  • W ramach programu zostaną zorganizowane i przeprowadzone pozalekcyjne, systematyczne zajęcia dla uczennic.
  • Program obejmuje prowadzenie zajęć w wymiarze 2-3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych zajęciach ruchowych.
  • Zakładamy, że liczebność grup zajęciowych będzie wynosić 12 osób. Będą to uczennice szkół ponadpodstawowych – niebędące członkami żadnego klubu sportowego.
  • Realizowane w ramach projektu zajęcia ruchowe będą miały charakter zajęć ogólnorozwojowych i prowadzone będą w dwóch blokach:
    • Blok I – fitness – zajęcia grupowe (np. low-impact, hight-low, body-ball, step, stretching, pilates, itp.)
    • Blok II – zajęcia w terenie (np. nordic-walking, marszobiegi, biegi, atletyka terenowa itp.)
  • Zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w okresie 1 września – 31 grudnia 2023 roku 30 jednostek/zajęć sportowych pozalekcyjnych w 14 grupach, gdzie każda grupa będzie składała się z 12 dziewcząt.