Gdańsk  07.05.2020 

Mamy zielone światło do wznowienia zajęć SKS od 11.05.2020r. Oczywiście wszystkie reguły i zalecenia podane w piśmie Instytutu Sportu, wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 02.05.2020r. muszą zostać zachowane.
Więcej informacji w naszej zakładce SKS- AKTUALNOŚCI 
http://wszs.pomorze.pl/sks/22-aktualnosci/229-wznowienie-zajec-sks