Szkolny Związek Sportowy zaprasza do realizacji przedsięwzięcia

                                         

 

 „KSZTAŁCENIE ANIMATORÓW SPORTU SZKOLNEGO” 2022

- Młodzieżowy Organizator Sportu

- Młodzieżowy Sędzia Sportowy

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ:

oraz

- programu „Ok.RUCH” – pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych w 2022.

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ:

W roku 2022 w województwie pomorskim możemy utworzyć :

- Młodzieżowy Organizator Sportu -  20 grup

- Młodzieżowy Sędzia Sportowy -  20 grup

- „Ok.RUCH” -  13 grup.

 

Na stronie szs.pl zostały zamieszczone informacje o programach realizowanych przez nasze stowarzyszenie w drugiej połowie roku 2022.

Linki do informacji o programach:

MŁODZIEŻOWY ORGANIZATOR SPORTU

MŁODZIEŻOWY SĘDZIA SPORTOWY

Ok.Ruch